מבוא לקבלה

שאלות ותשובות למתחיל

קורס עקרונות יסוד בחכמת הקבלה
[Youtube_Channel_Gallery feed="playlist"

user="" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="0" showinfo="0" maxitems="16" thumbwidth="125" thumbratio="16×9" thumbcolumns="4" title="1" description="0" thumbnail_alignment="bottom" descriptionwordsnumber="6"]

 

קורס תפילה האגדי -ברכות השחר

[Youtube_Channel_Gallery feed="playlist" user="PLQs3LqN03AQE7an7gfW4xLxX9Tp0ONZJw" videowidth="380" ratio="1×1" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="0" showinfo="0" maxitems="30" thumbwidth="30" thumbratio="4×3" thumbcolumns="2" title="1" description="1" thumbnail_alignment="left" descriptionwordsnumber="6"]

 

שאלות ותשובות בחכמת הקבלה למתחיל

[Youtube_Channel_Gallery feed="playlist" user="PL292E9BB1D437AD6D" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="0" showinfo="0" maxitems="16" thumbwidth="125" thumbratio="16×9" thumbcolumns="4" title="1" description="0" thumbnail_alignment="bottom" descriptionwordsnumber="6"]

 

 

מהות חכמת הקבלה
[Youtube_Channel_Gallery feed="playlist" user="PLeFYJ1oo8YLS8S6QEkIDrnbwkkONwnGdn" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="0" showinfo="0" maxitems="16" thumbwidth="125" thumbratio="16×9" thumbcolumns="4" title="1" description="0" thumbnail_alignment="bottom" descriptionwordsnumber="6"]

 

הכעס בקבלה
[Youtube_Channel_Gallery feed="playlist" user="PLeFYJ1oo8YLSX54Ufpt8mnpQEdQjRkAfY" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="0" showinfo="0" maxitems="16" thumbwidth="125" thumbratio="16×9" thumbcolumns="4" title="1" description="0" thumbnail_alignment="bottom" descriptionwordsnumber="6"]

שתף אותנו