חכמת הקבלה בדור האחרון – הקדמה לפנים מאירות ומסבירות

✨קורס חכמת הקבלה בדור האחרון✨ – “הקדמה לפנים מאירות ומסבירות”. ההקדמה כשמה כן היא, מאירת פנים. פנים מלשון פנימיות – מאירה את פנימיות האדם. ההקדמה לוקחת את האדם למסע קוסמי עוצמתי, ונוגעת בנקודות מפתח חשובות בהשקפה של האדם. עושה לו סדר קסום בנפש, ומלמדת אותו כיצד עליו לגשת להתייחס ולתפוס את המציאות.ההקדמה עוסקת בנושאי לימוד נבחרים החל מ- מבנה וכוחות הנפש באדם, ההבדל והקשר בין גוף לנשמה, מהות וסוד מציאות הקליפות, סוד מציאות הזמן, מבנה וסדר המציאות הרוחנית הקוסמית והנפשית, חטא אדם הראשון וההשלכות שלו כלפי כל המציאות כולה, גילוי הזוהר בעקבתא דמשיחא ועד לתכלית הרצויה והשלמה במהרה בימנו אמן.

 

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות


קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות - אות א' - הפשט לא יופשט

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות - אות ב' - מעלת הפנימיות

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות - אות ג' - המון העם

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות - אות ג' -2 - כוחות התודעה

קבלה למתחילים: הקדמה לפנים מאירות - אות ג' -3 - כוח המועיל והמזיק

קבלה למתחילים: הקדמה לפנים מאירות - אות ד' - שבע נערותיה

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות: אות ה' - משיח צדקנו

קבלה : הקדמה לפנים מאירות אות ו' - מגדל מלא כל טוב

תורת הקבלה : הקדמה לפנים מאירות אות ז' - תשובה או בושה

קבלה - הקדמה לפנים מאירות אות ח' - האר"י החי

קבלה למתחיל :הקדמה לפנים מאירות - אות יא' -אל יברא שכולו שקרים

קבלה למתחיל :הקדמה לפנים מאירות אות יב' - קיום ושכלול-1

קבלה למתחיל :הקדמה לפנים מאירות אות יב' 2 -עולם הצעצועים

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות יג' - ש"ך ניצוצין

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות י"ד- כולו שקרים

קבלה למתחיל : הקדמה לפנים מאירות - אות ט"ו - בגד או לבוש

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות - אות ט"ז - ברורים

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות י"ז-עורמת הנחש

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות י"ח- להכיש על מנת להכחיש

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות אות י"ח2 - זיעה של חיים


 


לתגובות היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו