הכנה נפשית לראש השנה עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים

1918