קורס לב נתיבות האהבה

469

קורס זוגיות — ל"ב נתיבות אהבה

אכן לא כל אהבה טובה היא, אין האהבה בהיותה נשואה על שלילה תורמת לחיינו, אלא להיפך. איך נכוונה? איך נעשה אותה לכלי משחק בידנו? ולא שאנו נהיה לי משחק בידה?

זאת באנו לעשות במסגרת לימוד זה.

ללא שם

שתף אותנו
מאמר קודםהמוח האחורי
המאמר הבאקורס תפילת 18