אנשי האידיאה – המקובלים ששינו את העולם! – רבי ברוך שלום הלוי אשלג