מה סוד נטילת ידים? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב משה ישר

613

הדף היומי בזוהר, בראשית ב', עמ' קפ"ז – קפ"ט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהו סוד נטילת ידיים בבוקר?

סיכום השיעור:

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שבכדי שלא תהיה נפרדות, ותהיה אהבה, צריך האדם ללכת בדרך של קדושה, ולא ללכת בדרך הנחש הרע, שהיא הנפרדות של האדם.

שואל הזוהר – מהו "ויגרש את האדם"?

ומסביר, שהמובן הוא שהאדם גירש את השכינה, ועל זה כל הטומאה שלו.

אומר לנו, שבלילה בזמן ההסתרה, כאשר נשמתו של האדם אינה איתו, האדם נטמא, ועל כן כאשר האדם מתעורר, צריך להיכנס לתודעה חדשה ולהאמין שיש עולם הבא.

דבר ראשון צריך ליטול ידיו, בכדי להעביר רוח הטומאה, ולטהר ידיו.

ולאחר שטיהר עצמו, יבוא להתקדש ע"י התורה הקדושה, ויסלק הנפרדות מן העולם.

יום טוב לכולם!

להצטרפות לואתסאפ היומי שלח הודעה (סמסואתסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.