פסח – שמעתי – טעם למנהג כסוי המצות

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.https://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams
מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות.