פניני ספר הזוהר הקדוש – קטעים נבחרים במגוון נושאים