סיפורי חסידים בפנימיותהחסידות מאז ומעולם לא היוותה שיטה של הליכה בתלם או כניעה אל המוסכמה, אבל גם בין ענפיה הגבוהים מצוי גזע עליון, מופרד ומובדל בקדושתו הפורצת ומנתצת הגדרות, מלאת תביעות דקות מנפשו של אדם. גם כיום, כמאה שנים לאחר הסתלקותו, רבי מנחם מענדל מקוצק נותר כחידה סתומה, ואין לנו, אלא להתבונן במעשיו, אימרותיו והסיפורים, שהותירו לנו תלמידיו. כל אלה מחדדים את ההכרה בדבר גדולתו של האיש, העומד בפני עצמו בזרם החסידי, שונה הוא מהכל, ורחוק הוא מכולם בתפיסתו הבלתי מתפשרת. בואו יחדיו ננסה לחדור אל מעמקי ליבו של הקוצקער דרך הסיפורים הרבים, שנקשרו בו ובתלמידיו. /מנדל רוצה להיות טובכשגמר מנדל בלבו לעזוב את 'החוזה' ונסע עם אחד מחבריו לפשיסחה כדי להסתפח אל תלמידו של 'החוזה', 'היהודי הקדוש', חלה בדרך....

ספר התניא (נקרא גם לקוטי אמרים או ספר של בינונים) הוא ספר היסוד של תורת חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של החסידות הכללית. הספר סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו לעבודת השם, תוך מתן כלים. ללמוד ספר התניא עם פירוש בעל הסולם מאפשר להבין את הדברים בפנימיות מעבר לזמן ומקום, ובכך להפיק את המירב. ספר התניא מחולק לחמישה חלקים: לקוטי אמרים - שער היחוד והאמונה- אגרת התשובה- אגרת הקודש - קונטרס אחרון https://www.youtube.com/watch?v=8QZvCM3k63E&width=640&height=360&listType=playlist&list=PLeFYJ1oo8YLTrroBEOEe0QzaBMx4pQgoJ&plindex=0&layout=gallery&gallery_style=listview
sh (1)
נגישות

הירשםהתחבר למערכת

כיצד נרשמים? הקש אימייל ומספר טלפון וההרשמה תתבצע אוטומטי.  מדוע עליי להירשם? רוב האתרים גובים תשלום על צפייה בשיעורים ובצדק רב. לא קל להחזיק תשתית ומערכת וכל מה שמסביב, אנו דורשים הרשמה פשוטה בלבד.  נרשמת בעבר ממיקום אחר? הקש מייל וטלפון והתחבר מחדש

רשת אתרי הסולם:   קבלה- בית מדרש הסולם   |  הדף היומי בזוהר  |  תלמוד עשר הספירות  |  קבלה למתחיל  | בלוג הרב אדם סיני  |  ספר הרב  |  חנות ספרי קבלה   |  מרכז לימודי '
קבלה - בית מדרש הסולם לפנימיות התורה וחכמת הקבלה - הרצאות מאמרים, קליפים קורסים ושיעורים בתורת הקבלה בדרכו של בעל הסולם והרב"ש..*Powerd And Designed by Laisner SEO
- - "));