ספר התניא – שיעורים עפ"י בעל הסולם – הרב אדם סיני

ספר התניא (נקרא גם לקוטי אמרים או ספר של בינונים) הוא ספר היסוד של תורת חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של החסידות הכללית.
הספר סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו לעבודת השם, תוך מתן כלים.
ללמוד ספר התניא עם פירוש בעל הסולם מאפשר להבין את הדברים בפנימיות מעבר לזמן ומקום, ובכך להפיק את המירב.
ספר התניא מחולק לחמישה חלקים: לקוטי אמרים – שער היחוד והאמונה- אגרת התשובה- אגרת הקודש – קונטרס אחרון