אירוע סיום הזוהר הקדוש – בית מדרש הסולם

חשיבות הפנימיות והזוהר בעולם - הרב אדם סיני

סיום זוהר חדש איכה

כבוד הרב לוין על חשיבות הזוהר הקדוש

הרב בצרי - חשיבות ספר הזוהר הקדוש

הרב דוד לחיאני - דברי חיזוק על מפעל הזהר

הרב יהודה גלעד - הפצה ושותפות במפעל הזוהר

אירוע סיום הזוהר - הצצה למפעל הזוהר

אירוע סיום הזוהר - האירוע המלא