בעניין החיוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו

יהודי יקר!!
ייתכן, ועד היום, נמנעת מלעסוק בחלק החשוב ביותר בתורתנו הקדושה המכונה פנימיות התורה.
אנא ממך, גש לקרוא את הדפים הבאים, בידיעה ברורה, כי על כתפיך מונח החיוב להוות את החלוץ לפני המחנה. בכוח הלימוד שלך, תוכל להוביל את עם ישראל כולו, דתיים וכאלה שעדיין לא, למקום טוב יותר, בו כולם עובדים את ה' באמת ובשמחה.
אם מתעתד אתה לחוש ולחמוק מאחריות זו, המשך הלאה, ותר, חפש במקום אחר. אך אם אתה מבני החיל והמעלה, ועתידו הרוחני והגשמי של עם סגולה חשוב לך, תוכל להביט ואולי אף להפנים את המסר החד, אותו מעבירים לנו גדולי ישראל מכל הדורות, ובייחוד בדורנו זה שבו מתחדד המסר אף פי כמה:
חייב אתה ללמוד פנימיות התורה!
יודעים אנו כי יהודי חשוב וירא ה' אתה, וכי לא בקל תשנה ממנהגך, מלימודך, מהרגלך בקודש, וכיצד זה אנו טוענים כי חייב ללמוד פנימיות התורה? לכן, באים אנו על הסדר בדפים הבאים, לבאר לתרץ וליישב הקושיות. ותקווה ותפילה אנו לבורא עולם, כי בסיום הקריאה, ואולי לאחר ברורים נוספים בספרים הקדושים, תקבל החלטה אמיצה ומוצדקת – להקדיש חלק מזמן הלימוד – גם לפנימיות התורה.
עלה והצלח אח יקר.
משל העבד הנאמן עד מאוד
חשיבות לימוד הנגלה וההלכה
דעתם של גדולי ישראל
המותר והאסור בלימוד הקבלה
למה לי ללמוד פנימיות?
למה דווקא היום?
בעל "הסולם" מקשה על עצמו
הגאולה ואהבת חינם רק בלימוד פנימיות התורה
שאלות לבדיקה האם אתה צריך ללמוד פנימיות
איך בפועל לומדים פנימיות התורה