קבלה – מהות חכמת הקבלה

#קבלה – #מהות #חכמת  הקבלה

קורס קבלה למתחילים – יסודות וסודות הקבלה בשפה השווה לכל נפש
מהותה של חכמת הקבלה
בטרם אבוא לבאר את תולדות חכמת הקבלה, שכבר דשו בה רבים, מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב, את מהותה עצמה של חכמה הזו, אשר לדעתי, מועטים המה היודעים זאת. וכמובן, לא יתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו, מהו?

והגם שידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים, עם כל זה אתאמץ בכל כחי וידיעותי, שרכשתי לי במקצוע זה, לבאר ביאור מקורי, ולהאירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות לאמיתו, כמות שהן באמת. מבלי להניח מקום להמעיינים, להטעות את עצמם, כאשר רגיל מאד בעיון בדברים הללו.

על מה סובבת החכמה?
שאלה זו כמובן, עולה על כל בר דעת. הנה כדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת: כי חכמה זו היא, לא פחות ולא יותר, רק סדר של שרשים, המשתלשלים ע"ד קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית', לנבראיו בעולם הזה".

לשיעורים נוספים בפתיחה והפתח לחכמת הקבלה

קבלה Podcasts – פּוֹדקׇאסְט הֶסְכֵּת

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

תורת הנסתר – חכמת הנסתר

חכמת הקבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

קבלה

 


חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

קבלה

חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

קבלה – חכמת הקבלה

 


שיעורים בספר התניא

מאמרי אדמור הזקן

מאמרי אדמו"ר הזקן

מאמרי האדמו"ר הזקן

מאמרי האדמור הזקן

בעל התניא