עץ חיים האריז"ל – עם פירוש פנים מאירות ומסבירות

166