יציאת מצרים

#יציאת #מצרים קורס #קבלה הירידה והעליה למצרים מרישא לסייפא
0:33 – Kabbalah course
0:51 – KAB a1
01:08:43 – KAB a2
02:26:43 – KAB a3לתודעה
03:31:43 – KAB a4
04:45:53 KAB a5