חובת התלמידים

 

חובת התלמידים –

קלונימוס קלמיש שפירא