על מה דנו אברהם ואדם הראשון במערת המכפלה?

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, עמודים ל"ד-ל"ו, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

על מה דנו אברהם ואדם הראשון במערת המכפלה?

בשעה שאברהם נכנס למערת המכפלה, כדי לקבור שמה את שרה, קמו אדם וחוה ולא רצו להיות קבורים שמה.

טענו אדם וחוה – האם לא מספיקה הבושה שלנו מהקב"ה מחמת אותו העוון שגרמנו, ועתה יתווסף עלינו בושה מאברהם ושרה מפני מעשיהם הטובים?

אמר אברהם – אני מוכן להתפלל שימחל הקב"ה על עוונכם, ולא תבושו כלל.

הסכים אדם הראשון וחזר למקומו.

למה הסכים עם טענה זו?

מפני שאת חטא עץ הדעת, שבו השתמשו בהשתוקקות הגדולה באנוכיות, ניתן לתקן על ידי מדת החסד שהיא מדתו של אברהם אבינו.

וכל המדובר הוא מיכולת האדם לקנות בחזרה את מדרגת אדה"ר שבו שאבד. מדרגה זו נמצאת קבורה בפתחו של גן עדן. בהיות האדם מבקש מדרגה זו, צריך לעשות זאת מתוך כוונה של תיקון. מידת החסד השלם כמו של אברהם אבינו היא המתחילה תיקון זה.

יהודי יקר האם גם בנפשך מתעוררת ההשתוקקות למצוא את אותה מערת שדה המכפלה בנפשך פנימה? שם תפגוש את האדם שבך, ותצעד בע"ה לתיקון פנימי, ותכין את עצמך לתחיית המתים,לאושר העילאי, לירושלים השלמה?

ט"ו בשבט שמח לכל עם ישראל.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.