סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ו

תמונות מהסעודהסיכום דברי הרב:
חודש טוב לכולם!
סעודת ר"ח כסלו.
החודש הזה צריך לתת לנו את כח הנס.
הבורא נותן אפילו מה שאין בו.
ההתחדשות הזו של יש מאין
פלאי לגמרי בעינינו.
 
עצם תפיסת הבריאה מחייבת אותנו להאמין בנס.
הסיבה הראשונית ברא יש מאין. זהו הנס מצד הבורא.
 
מהו הנס מצד הנברא?
אנחנו רוצים שהבורא יסדר לנו את הגשמיות שלנו. את הפרנסה שלנו, את הבריאות שלנו.
מה שהבורא צריך לעשות הוא עושה.
אנחנו צריכים  לדאוג למה אנחנו צריכים לעשות.
כמו שכתוב בספר היצירה 10 ולא 9. 10 ולא 11.
 
שואל בעה"ס – אם אור עליון לא מגיע למלכות לכאורה יש רק 9.
המלכות צריכה לעשות דבר חדש.
אור מיוחד שנקרא אור חסדים.
אני רוצה להשפיע.
המקום הזה אותו האדם צריך להוליד מעצמו.
היכולת להוליד את זה, זו התחדשות של הנברא.
יש כתר המבטא את הבורא.
יש כתר הנותן לנו את האפשרות לחדש את הספירה העשירית.
הכל בידי שמים.

אני את עצמי מוכן לעזוב ולתת עצמי לבורא.
על הנס הזה צריך להתפלל.
צריך לדעת שמעבר לכך אין שום דבר.
אם אדם מרגיש שעשה ניסים חוץ מיראת שמים, על זה נאמר בספר היצירה 10 ולא 11.
אי אפשר לעשות יותר מיראת שמים.
לכן אדם צריך לקבל על עצמו שהוא יכול להגיע ליראת שמיים.
האדם מרגיש חיות , הרצון לקבל שבאדם רוצה חיות.
אנחנו לא צריכים לחפש ניסים מבחינה חיצונית.
נפלתי ולא קרה לי כלום וכו'
לא זה הנס המדובר…
אבל מה נגיד שקרו גם דברים נוראים לעולם היהודי?
במקום ההסתרה אנחנו רואים שיש קשת.
בזמנו של רשב"י לא היתה קשת-
הנס הוא הכח הזה לוותר על הגאווה ולייצר יראת שמים- מדרגת בינה – אני בא לביחד
זהו הכח שיש לרשב"י לפנימיות התורה.
היהודי צריך להתקשר למעבר למקרה.
עיקרו הוא יראת שמים, בזה מייצגים את השלמות
הבורא נתן לנו את הכח לצאת מעצמנו ולאהוב.
אם נסכם מה שאמרנו
ר"ח מאתגר אותנו לכח מיוחד: הכח של הצדיק שהולך באמונה, הוא כח הנס.
הנס האמיתי של האדם הוא היכולת לייצר יראת שמים.
מצד האור שהבורא נותן- המלכות יכולה לייצר אור משל עצמה.
היא הכתר של אור חוזר. זה כח היהודי שבנו.
אנו מקבלים על עצמנו דרך של פנימיות.
איך הברית תגיע לאמונה?
נקבל את הברית ונגיע לאמונה.
נקבל את הברית . החלטה ערכית, אמונית
אז מדרגת החסד- ואז כולנו יחד וכל עם ישראל נזכה לדבקות בבורא עולם.