הקבלה היא דת ולא מדע יווני

הקבלה דת או מדע?

האם יש שלמות?

האם חייב לקיים מצוות כדי ללמוד קבלה?

יש קשר בין תורה ומצוות לקבלה?