ראיית החסרון מחוצה לי אותו חסרון נמצא בתוכי

הרב אדם סיני