הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים א-ג (שיעור השקפה)

למדנו שכל התולדות מתקיימות בעולם בזכות נח, היום אנו מוסיפים ואומרים שאם אדם הראשון לא היה חוטא אז התולדות שלו כן היו מתקיימות בעולם לדורי דורות, ולא היו מתות מהעולם כמו בדור המבול.
על זה שואל רבי חזקיה – אם אדם הראשון לא היה חוטא אלא נשאר בגן עדן כיצד היה מוליד, הרי בזכות יצר הרע יש לאדם רצון גדול ותאוה וכך הוא יכול להוליד תולדות?
תשובה גדולה על שאלה גדולה –
יש הבדל בין פרטים לפרדים. נפרדות היא מוות אך לא היפרטות. יכולים להיות פרטים רבים שהם חלק מכלל אחד ודווקא ריבוי הפרטים מגדיל את האיחוד, שהרי כל פרט מראה את היחד ממקום אחר. אך אם כל פרט מייצג רק את עצמו בצורה נפרדת הרי שרק מביא למוות.

אם אדם הראשון לא היה חוטא היה יכול לעורר את רצונו הגדול בדרך של קדושה ולא מתוך חטא.
עכשיו, לאחר החטא, כאשר יש כבר פרוד מגלל זוהמת הנחש וחטא אדם הראשון, אנו מסתכלים קדימה. מה נעשה? צריך להשתמש בהרגשת הפרוד כלומר שיש בהרגשה החזקה של כל פרט בפני עצמו, ולהוריד את הצד המפריד בין הפרטים ולבוא למקום המאחד, הכלל.

להמשך, ולעוד פנינים גדולים ועצומים – הקשיבו לשיעור..

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams