מה בין רע לרשע? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עידן אור גד

דף היומי בזוהר בראשית ב', עמ' רי"ב-רי"ד משיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
מדוע חנוך נלקח טרם זמנו?
כיצד מבחין הזוהר בין רע לרשע?

סיכום השיעור-

דרכו של הקב"ה שונה מזו של האדם, מדובר בסוג הגיון אחר, ועלינו בני האדם מוטל ללמוד את ההגיון הזה, כדי שנוכל להמשיך ולחזק את האמונה, כשנראה ונבין שיש הגיון אחר, עליון וצודק מזה שלנו.

במאמר של היום אנו רואים דוגמא לסוג הגיון אחר, עליון. כאשר אדם כמו חנוך, שעשה טוב בעיני ה' מגיע לדביקות, הוא נלקח מן העולם. ומיד ההגיון האנושי שלנו שואל מדוע? הרי היה צדיק?! ומה מלמדנו הזוהר? 

חנוך נלקח כדי שלא יחטא בעתיד ולא יקלקל את מדרגתו שאליה הגיע כבר. ומה עם השכר על כך שהיה טוב שואל ההגיון האנושי? יש שכר, אבל מי אמר שהשכר הוא דווקא חיים בעולם הזה?

הגיון נוסף שאנו רואים במאמר, הוא שיש רשעים שבא אליהם כמעשה הצדיקים, מאריך להם ה' אפו, כדי שיחזרו בתשובה, או שיוולדו להם בנים טובים – זהו הגיון נוסף, שאינו מדרכי ההגיון הרגיל של בני האדם, ואודותיו מספר לנו הזוהר.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמס וואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.