הרב קוק – אורות הקודש – תכונת הרכוז והפזור – שער א' אות ל"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams