הרב קוק – אורות הקודש – התכונה הכללית והפרטית – שער א' אות ל"ב

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams