הרב קוק – אורות הקודש – הכוללים ובעלי המקצוע – שער א' אות ל"ד

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams