הרב קוק – אורות הקודש – צמצום המקצועות – שער א' אות ל"ג

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams