הרב קוק – אורות הקודש – כללות התורה והמקצועות – שער א' אות ל"ה

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams