הרב קוק – אורות הקודש – החכמות ושרשן העליון – שער א' אות ל"ו

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams