האם נכון הוא שרצונו המוגבל כולל בערכנו את הרע?

אם נכון הוא שרצונו המוגבל כולל בערכנו את הרע כביכול ומוסכם הכרח השורש לכל אז שורשו של הרע הוא כביכול בא"ס המושלם?

לא
הרע הוא צורה של בעל מנת לקבל לאחר ההחלטה של הרצון ביתר דבקות בא"ס.
ע"כ לא היה ואין שום רע בא"ס הנמצא קודם למציאות החלטת היתר דבקות.
הרצון לקבל אינו רע אלא שהוא בצורה של בעל מנת לקבל.
הרצון לקבל הוא קדושה כאשר הוא עם צורה של בעל מנת להשפיע.
אגב כך יש לומר שרצוננו אינו מוגבל, היות יכול לקבל אור אין סופי. היות ואור מתקבל בצורה וזו היא בעל מנת להשפיע בגמר תיקון ע"כ צורתו הופכת אותו להיות בלתי מוגבל ושלם.
אמנם שלמותו היא תלויה בדבקות בשלמות הבלתי תלויה שהיא הבורא יתברך, אך עצם מציאות והגעה לצורה של בעל מנת להשפיע היא הדבקות בחינת השוואת צורה עם הבורא.
ובזאת, בהשגת הצורה האמורה הרצון הוא שלם.

בכבוד רב
הרב אדם סיני