מה ההבדל בין קדושה לטהרה?

שאלה:
פשוט זה משהו יסודי שאני רוצה להבין.
טהרה לכאורה שמשתמשים במשהו רק מטהרים אותו כדי שיהיה אפשר להשתמש בו, כמו לטהר שרץ
אבל קדושה , זה הבדלה, כמו קדוש קדוש קדוש, ולא טהור טהור טהור.
על כן אם אפשר להסביר למה טהור זה יותר קשור ליראה ולא לאהבה, דהיינו שמשתמשים גם ברצון
תודה.
 *
תשובת הרב:

הטהרה היא ניקוי הרצון כדי להעבירו לקדושה.

הקדושה היא מקום או"א עילאין שם יש את מדרגת ל"ב נתיבות החכמה שהיא בחינת שבת.

בשבת יש קדושה היות והיא בחינת חכמה.

 

אשה מטהרת, כדי להתקדש, הקידושין עצמם הם ההבדלה.

יתכן שהבלבול נובע מההסבר על הפסוק" היו קדושים"

מה אני קדוש אף אתם היו קדושים. וההסבר שצריך להיות משפיע.

ויש לומר שזה רק מצד הצורה.

אך אם רוצים להיות בדבקות צריך להיות גם מלאים בחכמה וזאת אי אפשר בלי הרצון לקבל.

 

בכבוד רב

הרב אדם סיני