שאל את הקבלה- שאלה: מותר ללמוד קבלה בלי מקווה?

שם * א—
טלפון *
—3
דואר אלקטרוני * [email protected]

 

שאלה:

יש לי מספר שאלות. נחשפתי לא מזמן לקהילה שלכם ובינתיים מאוד התרשמתי לטובה, יש לי מספר דברים שנשארו עדיין לא ברורים ואשמח אם הרב או אחד התלמידים המובחרים שלו יענו לי:
1) טהרה, ידוע שאחד הסיבות שקרא לשבתאי צבי ימ״ש מב שקרא לו היא שהוא למד קבלה בלי טהרה של מקווה, ואחד התנאים הבסיסיים שמדריכים המקובלים את מי שרוצה לעסוק בקבלה היא שלא ללמוד בשום פנים ואופן את העניינים הגבוהים (סדר ההשתלשלות) מבלי להיות טהור מטומאת קרי, לא ראיתי בשום מקום בכתבי בעל הסולם או תלמידיו שמעיר על זה, מה הרב אומר? האם אפשר ללמוד את הקבלה כפי שמציג אותה בעל הסולם בלי שיזוק האדם או משפחתו בלי להתחשב בתנאים של המרח״ו בהקדמה לעץ חיים (בפרט ענייני הטהרה)?
2) לימוד נגלה, כידוע המרח״ו כותב שאדם צריך להיות עמל בכל חלקי התורה ולא רק בלימוד הסוד.
בפרט גמרא ושו״ע הם ה-״לחם ובשר״ של התורה ואי אפשר בלעדיהם. לא ראיתי בשום מקום באתר יחס לזה.
לכן אני שואל איך אתם מדריכים בקהילה להתקדם בלימוד הש״ס והפוסקים?

תודה על התשובות, יהי רצון שתמשיכו להגדיל תורה ולהאדירה.

תשובה:
שלום וברכה, אני יענה בקצרה כפי שהזמן מאפשר לי.

1. קודם כל מנהג חסידים לטבול במקווה, מנהג מבורך ביותר.
עם זאת, לא מדובר רק על טבילה גשמית, אלא טבילה שמלווה בהרבה עומק רוחני, כי אדם יכול לטבול עם הרבה אגו במקווה וכאילו טבל ושרץ בידו. כפי שאומר בעל הסולם "קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" קומה אותיות מקווה וד"ל.
כמו כן אנחנו מתעסקים בהקדמות של ההקדמות של ההקדמות, ולא סתרי תורה, שבאמת דורשים סופר טהרה וממילא אדם לא ישיג אותם בלי שיהיה טהור.
רוב לומדי הקבלה לא משיגים אפילו אור הנפש של עולם העשיה הרוחני, ככה שבאמת החכמת מאוד שמורה רק למי שראוי, באמת בדורות קודמים בגלל שהיו מחוברים לנפש היתה סכנה שמי שלא ראוי ילמד, אבל בדור הזה כפי שמסביר בהקדמה לפנים
חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו, אין חשש. ראה הרחבה בקורס חכמת הקבלה בדור האחרון באתר הסולם.
בנוסף אנחנו במצב שחכמת האמת חייבת להתגלות בעולם כפי שמצווה ומגלה לנו רשב"י הקדוש וכל מאות מקובלי האמת והנביאים, ואם האדם לא יעסוק בה, אז הקליפות יחמסו אותה ,הפילוסופיה, המדע, התורות הזרות וכן האלה.
אומר בעל הסולם שזה אחד הנזקים הגדולים שקראו לעם ישראל. ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה.

אז בגדול אפילו חילוני יכול ללמוד כדי שהמאור שבה יחזירו למוטב בבחינת עת לעשות לה'. אבל כדי באמת להתקדם חייב לקיים מצוות אהבת הזולת וטהרה כמובן.

והאמת היא שכדי באמת להשיג את הסודות לא משנה כמה האדם ילמד בלי טבילה גשמית ובעיקר וקל וחומר רוחנית, שכידוע בינה -מידת ההשפעה היא המקווה של הנשמה, ובלי זה האדם לא ישיג כלום באמת. (לא סותר טבילה במקווה גשמי ויש עניין גדול בכך)

אבל בלי טהרה אמיתית מפנים ולחוץ האדם יכול להשיג רק את החיצוניות של הקבלה, ולא ישיג באמת מדרגות של רוחניות. לכן הלימוד עצמו בבחינת המאור שבה שמחזירו למוטב הוא רק פתח, יש המון עבודה וטהרה כולל טבילה במקווה גשמי ועל אחת כמה וכמה רוחני
כדי באמת להגיע להשגות ולהשיג את החכמה במובן האמיתי, להשיג סדר השתלשלות אין הכוונה ללמוד על זה גשמית, אלא להשיג את זה בנפש, וכמובן אלף נכנסים לחדר ורק אחד יוצא להוראה.
יש קליפים רבים בפינת קבלה למתחיל באתר שאני מדבר על הנקודות הלאה מוזמן לראות שמה.
2. דווקא רבי חיים ויטאל הקדוש רושם שאדם שלא ראה מזלו בחכמת הנגלה יניח ידו לגמרי ממנה ויעסוק בחכמת הנסתר. בעל הסולם מסביר לא הכוונה לגמרי, כי חייב לדעת הלכות, אבל ישקיע עיקר עיונו בקבלה.
בכל מקרה בעל הסולם מסביר על כך בהרחבה בהקדמה לתעס, אפשר לשמוע בשיעורים, יש גם קליפים באתר, יש סידרה שאני גם מעביר ונדבר על כך בהרחבה במקומו.
ממליץ לקרוא את המאמר "פניני החכמה: – חיוב לימוד סודות התורה- יש שמה הרחבה בנושא.
תשובה יותר מעשית לעניין: באופן כללי דעתנו כפי דעת המקובלים, שעיקר העסק בחכמת הקבלה והפנימיות, אבל חשוב גם להקדיש זמן לגמרא ומה שמסביב כי זה חלק מנפש היהודי, רק חשוב לדעת מהי השפחה ומהי הגבירה.
האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו ולעסוק בכל חלקי התורה, אבל בדורנו כפי שמצווה רשב"י הדגש חייב להיות על חכמת האמת, ולא לתת לשפחה חלילה לירש את הגבירה – כידוע שזו הסיבה לכל האסונות בעולם ראה הקדמה לספר הזוהר ותיקוני הזוהר תיקון ל'

בנוסף יש באתר מעל 1000 ציטוטים שאספתי בעצמי על חובת לימוד הקבלה ואתה מוזמן לראות את הדברים במקומם.

עניתי לך קצר מחמת חוסר הזמן, ממליץ לפנות לרב בעמוד הפייסבוק שלו וגם אני יעביר את השאלה שלך בכל אופן לרב ובע"ה יענה לך שיוכל.

עלה והצלח

אהרון, תלמיד הרב.