ממה חרד יצחק?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' ע"ו-ע"ח,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

ויחרד יצחק ויאמר: "מי איפה". ויש להבין בפנימיות את שאלתו.

הגדרת המושג חרדה: אובדן יכולת התגובה למצבים המשתנים.

יצחק שואל איה היא השכינה הקדושה? איה הוא האני המשותף?
האדם, בבחינת יצחק, מגיע לגדלות עצומה, גדלות של פרטיותו. כישרונותיו ניכרים לו בבירור, מרגיש הוא את רצונו העצמי במלוא עוזו.
ואז נחרד הוא. נחרד הוא ממציאות זו כשהיא חסרה את הכלל. חסרה היא את הקשר עם הבורא.

זוהי נקודת שיא בחיי האדם, כשנחרד ומתייאש מכוחותיו העצמיים, כאשר אלו אינם פועלים לטובת הכלל.

מקום הרגשי זה מוביל את האדם לתפילה מעומק הלב, מתוך הפנמת התפיסה ששלמות הבריאה חייבת להיות תלויה בקשר עם הבורא, ואילולא קשר זה אין לחייו ערך אמיתי.


לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.


צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו:

לשיעור דף היומי בזוהר למתקדמים – לחץ כאן