דף היומי בזהר הסולם – וירא לד-לו (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ל"ד-ל"ו. י"ג כסלו תשע"ה

שואל הזוהר הקדוש שאלה – מדוע שאלו המלאכים את אברהם אבינו "איה (איפה) שרה אישתך?", ורק אחר כך בישרו לו שיולד להם יצחק. ועל זה שואל – האם המלאכים לא ידעו איפה שרה הרי הם מלאכים? ומשיב שאכן אינם יודעים. כך גם במצרים, ה' הלך להרוג את הבכורות משום שהמלאכים לא היו יכולים להבדיל בין בכור למי שאינו בכור.
עניין זה צריך ביאור.
מלאך זה כח. את החומר המלאך יודע, אבל את ההתייחסות, כלומר את הרגש האדם אל החומר – אינם יודעים. כל מה שנובע מהחומר, דהיינו מהיחס שמתפתח אצל האדם אל החומר – אינם יודעים. כאשר הם שואלים אותו "איה שרה אשתך", הם שואלים בעצם – איפה הלב שלך? משום ששרה היא בחינת הלב של אברהם. על זה עונה להם אברהם – באוהל, היינו באוהלה של תורה. לכן בישרו לו המלאכים שיולד להם יצחק, שהוא בחינת האושר. משום שהלב נמצא באוהלה של תורה – בישרו לו שיזכה באושר.
כאשר באו המלאכים אל אברהם נתן להם אברהם אוכל בהכנסת אורחים רחבה, ורק אחר כך בישרו לו על בחינת הלידה, האושר.
עוד שואל הזוהר הקדוש – מהו שכתוב שהמלאכים אכלו עם אברהם, האם המלאכים אוכלים? ומשיב הזוהר שעשו עצמם כאילו אכלו, ורבי אלעזר אומר – אכלו ממש.
מה הכוונה? מסביר הזוהר שאברהם שהוא מדת החסד נתן להם בחינת חסד, ובכך הוא הגדיל אותם בבחינת החסד. לכן גם המלאכים יכולים לאכול, משום שגם אברהם וגם הם בהשוואת צורה בעניין החסד.
מהי אכילה? הגדלת הישות של האדם על ידי המזון. דבר זה יכול להיות בכל תחום. כך גם בתורה, אם אדם לומד משהו כדבר חיצוני ולאחר מכן הוא שוכח כאילו לא למד אין זה מזון שמגדיל את נפשו, אבל אם הוא קונה ידיעה פנימית שמגדילה את נפשו – הרי שקנה משהו לישותו.
עוד מספר לנו הזוהר הקדוש, שאברהם אבינו יחד עם שרה אשתו – טיהרו את כל בני האדם שבאו אליהם. אברהם היה מטביל את הגברים במקווה, ושרה את הנשים.
מדתו של אברהם היא מדת החסד, ועבודתו היא עבודת הטהרה, ביטול הגאווה.
כך אברהם טיהר את האנשים מעבודה זרה ומטומאה.
מה ההבדל בין עבודה זרה לטומאה? עבודה זרה היא בבחינת הראש, והטומאה היא בבחינת הגוף.

האוכל של הגאווה הוא הכבוד. כאשר אדם רעב לגאווה הוא מבקש כבוד. על כך צריך לטבול במקווה כדי להיטהר ובכך להגדיל את הנפש בבחינת החסד וההשפעה.

לכן ישים אדם את עצמו באוהלה של תורה, וכשאוכל יזין עצמו בחסד ואל בגאווה.

עד כאן הסיכום, כדאי לשמוע את השיעור המלא…