דף היומי בזהר הסולם – וירא לא-לג (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ל"א-ל"ג. י"א כסלו תשע"ה
אנחנו עדיין במאמר "מי יעלה בהר ה'"
לעלות בהר ה' היינו לעלות בהרהור "אני רוצה לעלות בקשר לה'".
האפשרות לעלות בהר ה' היא לכאורה כתובה בספרים חיצוניים שבאומות העולם, אבל מלמד אותנו רבי אבא שלא להתבלבל בכך, כי אע"פ שיש בספרים אלו דברים הקרובים אל האמת עם כל זה לא נכון ללמוד מהם משום שיש שם גם דברים שאינם לפי דרך ה'. לעיתים מן הקרובים אל האמת צריך להיזהר ביותר, משום שיכולת ההבחנה בהם בין אמת לשקר קשה יותר.
לאחר שאברהם אבינו נימול, ישב בפתח אהלו וכאב על מילתו, והנה ראה שלושה מלאכים.
שואל הזוהר – כיצד ראה מלאכים, הרי כתוב "עושה מלאכיו רוחות"? אלא שיש כוחות, שהם מלאכים, שהם שייכים רק לנשמה ואינם שייכים לגוף הגשמי, והם בבחינת מלאכים שאינם מתלבשים בגוף. אבל יש גם מלאכים שכן יכולים להתלבש בגוף.
כאשר אברהם עשה מילה, כאב לו, משום שכואב להסיר את הרצון לקבל בעל מנת לקבל, אבל עם כל זה ישב בפתח אהלו, והמשיך במנהגו להכניס אורחים, שזה ממידת החסד שבו.
זוהי רק טעימה מן השיעור, הקשיבו לשיעור המלא…