יארצייט המקובל – רבי יעקב אבוחצירא "האביר יעקב"

231