הזמנה לאירוע סיום הדף היומי בזוהר עם פירוש הסולם

הזמנה לאירוע סיום הדף היומי בזוהר עם פירוש הסולם – הרב אדם סיני
לפרטים: https://zoharyomi.net/lg33