נס פך השמן

נס פך השמן

האם יעלה על הדעת שמציאת פך השמן הגשמי הוא הנס?! האם שמן, שיכול לדלוק שמונה ימים הוא הנס?!

ודאי, שכל יהודי יקר מבין, שמדובר בסימן למתרחש בפנימיות האדם והאומה. כל יהודי הוא נכס יקר. כל יהודי הוא ברייה אהובה מאוד על הבורא יתברך. בכל אחד מסתיר הבורא יתברך את הנקודה שבלב, את הנפש השכלית, שכל רצונה להשפיע נחת רוח לבורא. נסתרת היא בין כל השברים והטומאה של חיצוניות העולם הזה. על היהודי למוצאה. לחפשה בין כל ההריסות של החטאים והעוונות, בין כל הכישלונות שהכשיל אותנו היווני, בין כל השמנים, שהם הרצונות שטימא הרצון הגופני האכזר.

חייב כל יהודי להאמין בנס. להאמין שה' יהיה בעזרו וימצא הוא את הנקודה שבלב. את נקודת נשמתו, שממנה תואר כל הנשמה. הוא הסימן ש״שמן זך״ זה עולה בחשבון זי״ת, שנקודה פנימית זו היא מעל הטבע. יכולה היא להאיר שמונה ימים, יכולה היא להאיר את הנשמה שהיא אותיות שמֹנה. יכולה היא להתעלות מעל המספר שבע, שהוא סימן לעולם הזה.

סימנה של נקודה זו הוא, שיש בה שאיפה לאמת, שאיפה לעשות נ"ר לה' יתברך, שמבקשת היא להיות משפיעה לזולת, שאוהבת היא את כלל ישראל.
חפש יהודי יקר, חפש את מה ששלך הוא.

 

פנייה אישית

יהודי יקר, בן מלך, אהוב ה'. כאשר אתה מתבונן על ילדך, לא פעם אתה אומר, למה אינו עושה מה שברור שטוב לו, מה שיגרום לו להיות יותר אדם?! ואני אומר לך, בן מלך אתה בכוח. חנך עצמך. הוצא מהכוח אל הפועל את היהודי שבך. מצא את פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול שבנפשך, מצא את מידת ההשפעה של החסדים המכוסים והשמורים מכל החיצוניות והגופניות הצרה עליך. חבוי הוא בנפשך. עם נקודה פנימית זו. עם אמונה זכה זו, הדלק את נשמתך ותהיה בע"ה בן מלך, אהוב ה', מתענג במצוות ויורש עולם הבא.

מתוך הספר שיצא בע"ה בקרוב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
הרב אדם סיני