ספר התניא – פרק ו'

1

ספר התניא – פרק ו' – אלוקות או גלות
0:00 a תניא
33:46 b ספר התניא
34:46 c שיעורים בספר התניא
37:46 d תניא למתקדמים