פתיחה לחכמת ה- קבלה – שיעור א'

#פתיחה #לחכמת #הקבלה – שיעור א'
פתיחה לחכמת הקבלה שאלות ותשובות שיעור – שאלות א'-ב'