חשיבות ההפצה של חוכמת הקבלה לא רק בין היהודים?

במאמרים של בעל הסולם כתוב במפורש על חשיבות ההפצה של חוכמת הקבלה לא רק בין היהודים, אלא בעולם כולו וזה אומר שכן חייבים לפרסם את החוכמה בין העמים אחרים.מה ההתיחסות של הרב לזה?והייתי רוצה גם לקרוא את התשובה

תשובה:

שלום

לימוד לגויים: גם גויים יכולים ללמוד אבל לא את אותם לימודים שלומדים היהודים.

לגבי מצוות- חייבים לקיים תורה ומצוות, כמו שכתוב בהרבה מקומות בספרי הרב"ש ובעל הסולם.

אפשר להתחיל ללמוד את חכמת הקבלה גם אם לא מקיימים את כל המצוות, אך חייב לדעת את האמת, שחייב לקיים את כל המצוות, וצריך להתקדם לכך לאט לאט.

אגב: אפשר וכדאי לבנות לך תוכנית לימודית, תוך ליווי וחונכות , כדי שתתקדם נכון בלי לעשות טעיות מיותרות