שאלה: רציתי לדעת מה דעתך לגבי אנשים שלומדים סתרי תורה, ואינם ראויים לכך?

וכן מה דעתך על "רבנים" שמלמדים תורה לגויים? ומה הרף ללימוד סתרי תורה? האם מה שמופיע באתר "הסולם" הוא סתרי תורה?

תשובה:

שלום

המושג סתרי תורה הוא מושג מופשט.

אני שומע דעה ברורה בשאלותיך, שרק מבקשת אישור.

ובכן, אכן אסור ללמד למי שלא ראוי,

אך מי שלא ראוי גם לא ירצה ללמוד.

סתרי תורה הם הדברים הנסתרים מהתפיסה הגשמית,

רק מי שמסוגל לראות דברים מופשטים יכול ללמוד סתרי תורה,

לצערנו הרב בדורנו מעטים יכולים ללמוד סתרי תורה,

ועוד יותר מעטים יכולים ללמד אותם אם בכלל.

באתר שלנו לא מדובר על סתרי תורה, ובקושי מדובר על טעמי תורה.

עוד עצה קטנה ברשותך- לא כדאי לנו לעסוק בלבקר אחרים, אלא עדיף שכל אחד מאתנו יעשה את מה שהוא רואה שמוטל עליו מצד האמת

בידידות אמת

אדם סיני