מתי התאוה מותרת? הוואטסאפ היומי מהזוהר – מהחבר תום לב

400

דף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים ע״ו-ע״ח. מתוך שיעורו הרב אדם סיני שליט״א.

האם מותר להשתמש בתאווה או שצריך לבטלה?

האם יכול אדם לפעול באהבה לפני שיש לו ברית?

סיכום השיעור:

במאמר זה, לוקח אותנו הזוהר הקדוש למסע בתפיסת המציאות, בנבכי הקשר בין הנברא לבורא.

מסביר הזוהר, שכל הקשר בין הנברא לבורא (כפי שהבינו ר״ש ור״א כשיצאו מהמערה בשנה הי״ג), הוא בבחינת ״שמור וזכור בדיבור אחד״. דהיינו, שהן השמירה והן הזכירה באו מתפיסת הבורא, שצריכה לתת את ב׳ ההפכים. שמירה – המנעות מתענוג, זכירה – תענוג.

כיצד יכולים לשרות ב׳ הפכים אלו יחד? זאת רואים אנו בנח, שבתחילה כאשר ראה דין בעולם – מלאך המוות בצורת מבול, הסתתר ועבד בשמירה. אך לאחר שעבד בשמירה ויראת ה׳, ״ויזכור ה׳ את נח״, דהיינו שיכל לעבוד בזכירה.

לכן מפרש הזוהר, שכאשר מגיעות מחשבות של כפירה לאדם בבחינת מים זידונים, צריך הוא להסתתר בתיבה, כפי שפעל נח בברית. כך קונה האדם את האמונה, ורק אז יכול לפעול את האהבה ב״זכירה״, שאז בא תענוג מהאהבה, מהאני המשותף.

לפיכך, אם אין שמירה על הברית, כל התענוג שמתקבל פורץ את המסגרת ואינו יכול להתקבל באמת. לכן צריך האדם ללמוד כיצד לעצור את התאווה תחילה, ולאחר מכן לכוון אותה לשימוש לטובת ה״יחד״.

—-

לקבלת הסיכום בוואטסאפ מידי יום – שילחו את המילים "נא לצרף לסיכום" למספר 0542142421, בסמס או בוואטסאפ ונצרף אותכם בשמחה! תודה

.