מבוא לספר הזהר – אות כ' הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
כ) ותמצא שבחי"א שהיא מדת קיומו ההכרחי, ובחי"ב שהיא מדת תאוות הבהמיות היתרות על מדת קיומו הוא מקבל וניזון מדברים הנמוכים ממנו שהם דומם וצומח וחי. אבל בחי"ג שהיא תאוות אנושיות, כגון ממשלה וכבוד, הוא מקבל וניזון מבני מינו השוים אליו. ובחי"ד של המזונות שהיא המושכלות, הוא מקבל וניזון מבחינה עליונה ממינו, דהיינו מעצם החכמה והשכל שהם רוחניים.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams