מבוא לספר הזהר – אות מ' הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
מ) וקרא אל אלקים שדי צבאות אהיה, בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה, איך יתנהג עלמא בחסד וגבורה לפי עובדיהון דבני נשא. וקרא עצמו בשמות, אל אלקים שדי צבאות אהי"ה בכדי שיכירו אותו ית' בכל מדה ומדה שבו. כי עשרה שמות שבתורה שאינם נמחקים, ה"ס עשר הספירות. מ"ש בזהר (ויקרא אות קס"ח)ספירת הכתר נק' אהי', וספירת החכמה נקר' יה', וספירת הבינה נק' הוי"ה בניקוד אלקים, ספירת החסד נק' אל, וספירת הגבורה נק' אלקים, וספירת ת"ת נק' הוי"ה, וב' הספירות נצח והוד נקראות צבאות וספירת היסוד נק' אל חי, וספירת המלכות נקראת אדנ"י.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams