מבוא לספר הזהר – אות ל"ט הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
לט) ולא יוקשה לך הרי ד' אותיות הויה וקוצו של יוד הן ה' כלים כנ"ל, כי הכלים מכונים תמיד אותיות, והן סוד ה' הספירות כח"ב תו"מ כנ"ל, הרי מפורש, שיש כלים גם בכתר חכמה, שעליהם רומזים קש"י והיוד דהויה. והענין הוא כי מה שאומר, התמונות, והמדות שהן הכלים, מתחילות מבריאה ולמטה, דהיינו בג' הספירות בינה ות"ת ומלכות בלבד, ולא בכו"ח, היינו מבחינת מהותן של הספירות. אמנם נודע, שהספירות נכללות זו מזו, ויש ע"ס כח"ב תו"מ בכתר וכן כח"ב תו"מ בחכמה, וכן כח"ב תו"מ בבינה, וכן בת"ת וכן במלכות. ולפי"ז נמצא שבכל אחת מה' הספירות כח"ב תו"מ נמצאות ג' הספירות בינה ותפארת ומלכות שמהן באים הכלים. ובזה תבין, שקוצו של יוד שה"ס הכלים דכתר, יורה על בינה ותו"מ הנכללים בכתר. והי' דהויה שהיא כלי דחכמה, יורה על בינה ותו"מ הנכללים בחכמה. באופן שבחינת כתר וחכמה הנכללים אפילו בבינה וזו"ן אין להם בחינת כלים, ובחינת בינה ותו"מ הנכללים אפי' בכתר חכמה נוהג גם בהם כלים. ומבחי' זו, יש באמת ה' בחינות אדם, כי הבינה ותו"מ שבכל ה' הספירות משפיעים בסוד מרכבה דאדם. ולפיכך יש אדם מבחינת כתר ונקרא אדם קדמון. ויש אדם מבחינת חכמה ונקרא אדם דאצילות ואדם מבחינת בינה ונקרא אדם דבריאה. ואדם מבחינת תפארת, ונק' אדם דיצירה, ואדם מבחינת מלכות ונק' אדם דעשיה.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams