תשמ"ו – מאמר כו'- דרך קרובה ודרך רחוקה | חלק א

85