מקבץ דברי הרב בהדלקת נרות חנוכה

נר ראשון

נר שני

נר שלישי

נר רביעי

נר חמישי

נר שישי

נר שביעי

נר שמיני

זאת חנוכה