מקבץ דברי הרב בהדלקת נרות חנוכה

102

נר שלישי

נר שישי

זאת חנוכה

נר שני

נר חמישי

נר שמיני

נר ראשון

נר רביעי

נר שביעי