צורבא מרבנן – הרב לנג – לימוד הלכות שבועי


צורבא מרבנן - שבת - הבדלה

צורבא מרבנן - שבת - מוצאי שבת והבדלה

צורבא מרבנן - שבת - סעודות שבת

צורבא מרבנן - שבת - דיני הכוס והיין בקידוש

צורבא מרבנן - שבת - דיני קידוש

צורבא מרבנן - שבת - שניים מקרא ואחד תרגום

צורבא מרבנן - שבת - תפילות שבת חלק ב'

צורבא מרבנן - שבת - תפילות שבת חלק א'

צורבא מרבנן - שבת - קבלת שבת

צורבא מרבנן - שבת - הדלקת נרות שבת חלק ב

צורבא מרבנן - שבת - דיני ערב שבת

צורבא מרבנן - שבת - הדלקת נרות שבת חלק א


שתף אותנו

לתגובות היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו