ללא שם

NGC_2024תמונה22תמונה1 (1)

sfar

.

פוסטים של הרב

עדכונים אחרונים:

video

שאלות לחזרה ושינון בתניא לא 1. מתוך מה נראה לאדם שהעצבות כאשר הוא בנמיכות רוח ולב נשבר היא מצד הקטנות אבל לא מצד הקדושה? 2. "בכל עצב יהיה מותר" אומר שלמה המלך, אולם יש דבר המרחק בעצבות ויש דבר המקרב לקדושה בעצבות כיצד נדע איזה עצבות היא טובה ואיזה עצבות אינה? 3. מדוע צריך אדם להרגיז יצה"ט הטוב על יצה"ר ומדוע לא להיפרד ממנו ולהיות רק עם יצה"ט? 4. מתי שעת בכושר להפך העצב להיות שמחה? דהיינו להביאה לעבודת ה'? 5. מהי המחשבה המובילה ביחס בין הנפש השכלית לנפש הבהמית לצורך היציאה מהעצבות? אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwlצור קשר: http://goo.gl/81NR6hפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

nnnefesh bulletnefesh bulletkabala bullethagim-bullet3kabala bullet04c18dd5-a58d-443b-bcb9-0b355c7041c4

tb

maamarim-2116x1072

zb

השיעור היומי

תוכן נבחר:

אירועים קרובים:

unnamed (5)

00a34964-5bde-441a-a615-dce18cc3c6bc

sh (1)
טופס יצירת קשר
שלח
רשת אתרי הסולם:   קבלה- בית מדרש הסולם   |  הדף היומי בזוהר  |  תלמוד עשר הספירות  |  קבלה למתחיל  | בלוג הרב אדם סיני  |  ספר הרב  |  חנות ספרי קבלה   |  מרכז לימודי '

*

Powered And Designed by Laisner SEO

כל הזכויות שמורות לבית מדרש הסולם לפנימיות התורה וחכמת הקבלה, התוכן ניתן חופשי להפצה בתנאי שמקורו לא ישונה ויכיל לינק לעמוד המופץ באתר