הלכות תפילה עם הרב ליעד אוריין – שיעור ב

שאלות חזרה סימן צ הלכות מקום התפילה
1. מדוע אומרת הגמרא לא להתפלל במקום גבוה ?
2. מדוע צריך להתפלל בבית עם חלונות (3 פירושים)
3. מדוע צריך חלון לפי הרב קוק בעין איה ?
4. מה מסמל החלון על פי הזוה"ק?
5. מדוע לפי רב כהנא מי שמתפלל בחוץ נוהג בחוצפה? (שני פירושים בתוספות)
6. מה דין תפילה על כסא או ספסל?
7. מהו גודל הגבהה שיהיה מותר להתפלל בו?
8. מה דין פועלים שעושים מלאכתם ונמצאין על העץ ? מדוע?
9. מה דין הכותל המערבי לעניין תפילה במקום פתוח?
10. כמה חלונות צריך שיהיה בבית הכנסת ?
11. מה הטעם שאסור להתפלל במקום פתוח ?
12. מה מוסיף כף החיים?
13. מה יכול לעשות את נאלץ להתפלל בחוץ ?
14. מדוע לא יתפלל בחורבה ?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il